top of page

Mentorointi kokemuksena

Pakkauskilta ry tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden mentorointiin. Mentoroitava hakee itselleen usein sparraajaa tai uutta näkemystä omasta alastaan. Mentoroija puolestaan tukee tai ohjaa mentoroitavaa alalla eteenpäin ja samalla saa vähintäänkin uutta näkökulmaa omalle tekemiselleen. Kumpikin siis hyötyy kokemuksesta! Alla yhden mentorointiparin kokemuksia mentoroinnista.Mentoroitavana


Olen työskennellyt koko työurani graafisella alalla tarrojen ja muiden merkintätuotteiden myynnin parissa.

Ala on kehittynyt huimasti ja uutta opittavaa on riittänyt vuosien varrella.


Kun Pakkauskilta ry tarjosi mahdollisuuden mentoriohjelmaan, mietin että olisiko jokin aihe tai alue, josta haluaisin syventää tietämystäni. Totesin, että pakkausten ja tarrojen suunnittelu on minulle vierainta. Aineistot tulevat painotaloon pääsääntöisesti hyvin valmiina eikä yhteys varsinaiseen suunnittelijaan ole jokapäiväistä. Itse en suunnittele tuotteita, mutta sitäkin puolta on hyvä ymmärtää.


Siis tuumasta toimeen ja hakemus Kiltaneuvostolle mentoriohjelmaan pääsystä. Hakemuksen voi jättää

Pakkauskillan nettisivuilta löytyvällä lomakkeella. Siinä kuvaillaan lyhyesti aihe, josta haluaa mentorointia. Muutaman viikon odotuksen jälkeen sparraaja oli löytynyt. Sain mentoriksi alan huippuosaajan brändi- ja pakkaussuunnittelutoimisto Packdesign ID:n toimitusjohtaja Maija Olkkonen-Sepon.


Ensimmäisessä tapaamisessa keskustelimme toiveistani koulutukselle. Sovimme tapaamisten lukumäärän ja aiheet. Täytimme yhdessä mentorointisopimuksen. Nuo tapaamiset muuttuivatkin koronan takia Teams -kokouksiksi, mutta hyvin se onnistui niinkin.


Maijan kanssa oli helppo keskustella ja kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia. Minulla oli pitkät listat

kysymyksiä suunnitteluun liittyvistä asioista, ja Maija kertoi asiantuntevasti. Viimeisellä kerralla katselimme

ulkomailla kuvaamiani pakkauksia ja tarroja ja ihmettelimme mm. kulttuurieroja. Keskustelut auttoivat ymmärtämään suunnittelutyötä ja nykyisin katsonkin aineistoja aivan eri silmin.


Kiitos Pakkauskilta, että mahdollistatte tällaisen koulutuksen, mitä ei voisi mistään ostaa! Koulutus on juuri itselle räätälöity, haluamastasi aiheesta ja juuri sen pituisena koulutuksena kuin haluat. Pakkauskillassa on jäsenenä monen alan huippuosaajia. Kannattaa hyödyntää kouluttautumismahdollisuus!

Kiitos Maija, että sinulta riitti aikaa perehdyttää minua suunnittelun saloihin!


Heidi Lausea Nordic Label Oy
Mentorina


Kiltaneuvosto auttaa mentorointiparien löytämisessä ja kun minulta tiedusteltiin halukkuutta ryhtyä mentoriksi Heidille, niin lupauduin oitis. Olen työskennellyt brändien ja pakkaussuunnittelun parissa Lahden Muotoiluinstituutista valmistumisestani saakka ja mielelläni lähdin jakamaan vuosien varrella hankittua, kokemuksen tuomaa osaamista ja näkemystä pakkaussuunnittelun parista. Itselläni on ollut mentoreita elämän ja yrittäjyyden eri vaiheissa, ja olen kokenut tämän kaltaisen työskentelyn hedelmälliseksi ja hyödylliseksi – kummallekin osapuolelle.


Heidin kanssa työskentely oli helppoa ja mukavaa. Lähtökohtaisesti mentorointi on prosessi, joka tähtää mentoroitavan kehittymiseen, mutta näen vahvasti, että kun keskustelu on vuorovaikutteista ja sujuvaa, myös mentorina aina oppii uutta. Itse prosessille oli oleellista, että Heidi oli selkeästi hahmottanut omat toiveensa ja saatoimme heti alussa laatia yhteisen suunnitelman eri tapaamisten teemoista ja sisällöistä. Heidillä oli mietittynä jokaiselle kerralle valmiita kysymyksiä, joiden avulla keskustelu soljui sujuvasti – ja tavoitteellisesti.


On hienoa kuulla, että saatoin auttaa Heidiä syventämään ymmärrystä pakkaussuunnittelusta. Vuorovaikutteiset keskustelut laajensivat myös omaa näkökulmaani alaan ja suunnittelutöiden toteutuksiin liittyen. Pitkään alalla toiminut ja asiantunteva mentoroitava tarjoaa mentorille ainutlaatuisen tilaisuuden syventää myös omaa osaamista ja tietämystä!


Erityisen kiinnostavaa oli katsella Heidin pakkauksista ottamia kuvia eri markkinoilta ja vaihtaa niistä ajatuksia – huomata kuinka erilaisin silmin niitä katsommekaan ja mihin asioihin kumpikin kiinnittää huomiota. On terveellistä muistuttaa myös itselle, että toisinaan ”kauneus on katsojan silmissä”.


Kiitos, Heidi, sinulle loistavan pohjatyön tekemisestä. Se mahdollisti hyvät keskustelut ja auttoi meitä pysymään fokuksessa. – Näin yhteinen aika tuli käytettyä hyödyllisesti, ja mukavaakin oli!


Kannustan kaikkia hyödyntämään Pakkauskillan mentorointiohjelmaa – se tarjoaa hienon mahdollisuuden hankkia uutta näkökulmaa myös mentorille. Ja onhan mentorina toimiminen kunniatehtävä!


Maija Olkkonen-Seppo

Packdesign ID


Kuvat: Heidi Lausea
Comments


bottom of page