top of page
Meeting_edited_edited.jpg

Mentorointi

Pakkauskillan mentorointiohjelma 2022

Mentorointi on luottamuksellinen keskustelusuhde, jossa mentori antaa mentoroitavalle ammatillista tukea ja vinkkejä. Kyse on avoimesta ja luottamuksellisesta vuorovaikutussuhteesta, jossa sekä mentori että mentoroitava oppivat toisiltaan.
 
Työelämässä mentorointia on käytetty pitkään mm. hiljaisen tiedon siirtämiseen ja etenkin johtajien ja asiantuntijoiden oppimisen nopeuttamiseen ja urakehityksen tukemiseen. Pakkauskillan tarjoaman mentorointisuhteen voi valita henkilökohtaisen toiveen ja tarpeen mukaan. Kyseessä voi olla kokeneemman ja vihreämmän pakkarin keskustelut tai kahden yhdenvertaisen pakkarin välistä sparrausta oman osaamisen ja kehittymisen tueksi.
 
Mentorointiprosessissa on selkeä päämäärä, alku ja loppu. Pari laatii yhdessä sopimuksen, jossa molemmat osapuolet sitoutuvat mentorointiin ja sen luottamuksellisuuteen. Mentorointipari on yhteydessä toisiinsa sopimuksensa ja mentoroitavan tavoitteiden mukaisesti. Tapaamisia/keskusteluja voi olla esimerkiksi 6 kertaa 6 kk:n aikana ja tapaamisten kesto on 1-2 h kerrallaan. Jokainen pari siis suunnittelee ohjelman itselleen sopivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi.
 
Ensimmäisellä tapaamisella tutustutaan, käydään läpi mentoroitavan pakkarin toiveet ja tavoitteet sekä laaditaan yhteinen mentorointisopimus. Sopimukseen on hyvä kirjata ylös tapaamisten tavoitteet, aikataulu ja käytännön järjestelyt. Tämän lisäksi sovitaan tulevien keskusteluiden luottamuksellisuudesta. (Killan mentorointisopimuspohja)
 
Tapaamiset ovat vapaamuotoisia ja kukin pakkaripari päättää keskenään heille parhaat työskentelytavat. Teams ja muut digitaaliset työskentelytavat mahdollistavat mentoroinnin vaikka eri puolille Suomea! Mentoroitava pakkari paketoi tapaamisten sisällön ja huolehtii tapaamisten toteutumisesta. Suunnitelmallisuus varmistaa sen, että yhdessä sovittuja asioita ehditään käsitellä.

bottom of page