top of page

Pakkausalan ammattilaiset

Pakkauskilta ry on pakkausalan henkilöjärjestö.

Killan jäseneksi hyväksytään SPY:n Pakkausalan peruskurssin käyneet henkilöt.

Pakkauskilta ry:n tarkoituksena on toimia pakkausalalla toimivien henkilöiden yhteistyöverkostona sekä edistää pakkausalaa Suomessa.

College-Students

Pakkauskilta ry on henkilöjärjestö, joka muodostuu Suomen Pakkausyhdistyksen järjestämän Pakkausalan peruskurssin käyneistä henkilöistä. Killan perustivat yhdessä kahden ensimmäisen peruskurssin suorittaneet pakkarit vuonna 1967.


Killan tarkoituksena on toimia alalla toimivien henkilöiden yhteistyöverkostona sekä edistää pakkausalaa Suomessa. Tällä hetkellä, kun järjestyksessä 84. kurssi on takanapäin, on Killassa noin 450 henkilöjäsentä ja se on vakiinnuttanut asemansa olemalla ainoa koko pakkausalan yhteinen henkilöjärjestö Suomessa. Ja Pohjoismaiden suurin!

 

Killan toimintaan perinteisesti kuuluu kiltamöötti ja kokous, jotka järjestetään ekskursion ja illalliskokouksen merkeissä kaksi kertaa vuodessa aina jossakin ammatillisesti mielenkiintoisessa kohteessa. Vuosikymmenien aikana killistit ovat päässeet tutustumaan hyvin kattavasti sekä pakkauksia valmistavaan että pakkaavaan teollisuuteen.

 

Kiltaa luotsaa jäsenistä valittu 12 henkilön kiltaneuvosto, jossa kokouksia vetävät perinteisin seremonioin kiltavanhin, seremoniamestari ja pännänpyörittäjä.


Kokousten henki on rento, mutta jämäkkä ja päätökset tehdään nopeasti turhia kyselemättä. Kiltakokouksen varsinainen tarkoitus on ammatillisesti tärkeiden yritysvierailujen ohella yhteistyöverkostojen muodostaminen ja kollegoiden tapaaminen rennoissa merkeissä.


Killan jäsenien etuihin kuuluu myös Pakkaus-lehti. Lisäksi Kilta palkitsee jäseniltä tulleiden ehdotusten perusteella pakkausalalla ansioituneen henkilön Vuoden pakkari -arvonimellä.

Storage Room

Mitä Pakkauskilta tekee?

Pakkauskilta on Suomen pakkausalan ammattilaisten muodostama järjestö, jonka tehtävänä on tukea jäseniensä verkostoitumista ja ammatillista kehittymistä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • järjestää yritysvierailuja sekä luento-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia
  • järjestää verkostoitumistilaisuuksia
  • tarjoaa jäsenille ilmaista mentorointipalvelua
  • edistää pakkausalan kiinnostavuutta
  • käsittelee kokouksissaan ja tilaisuuksissaan pakkausalaa koskevia ja siihen liittyviä kysymyksiä

  • tekee yhteistyötä vastaavien yhdistysten kanssa ja muiden alan toimijoiden kanssa

  • pyrkii muillakin samantapaisilla tavoilla edistämään yhdistyksen tarkoitusta

Pakkauskillan jäsenenä pääset Killan viestintäkanavien käyttäjäksi;

www-jäsensivut, Facebook, LinkedIn, Instagram 

Saat Pakkausalan ammattilehden sekä Killan jäsenkirjeet

 

Voit osallistua Killan järjestämiin verkostoitumistilaisuuksiin.

Jäsenmaksu vuodelle 2023 on 90 euroa.

bottom of page