Pakkausalan ammattilaiset

Pakkauskilta ry on pakkausalan henkilöjärjestö.

Killan jäseneksi hyväksytään SPY:n Pakkausalan peruskurssin käyneet henkilöt.

Pakkauskilta ry:n tarkoituksena on toimia pakkausalalla toimivien henkilöiden yhteistyöverkostona sekä edistää pakkausalaa Suomessa.

College-Students

Pakkauskilta ry on Suomen Pakkausyhdistyksen järjestämän Pakkausalan peruskurssin käyneiden henkilöiden muodostama järjestö.
Killan perustivat yhdessä kahden ensimmäisen peruskurssin suorittaneet pakkarit vuonna 1967.
Killan tarkoituksena on toimia alalla toimivien henkilöiden yhteistyöverkostona sekä edistää pakkausalaa Suomessa. Tällä hetkellä, kun järjestyksessä 83. kurssi on takanapäin, on Killassa noin 500 henkilöjäsentä ja se on vakiinnuttanut asemansa olemalla ainoa koko pakkausalan yhteinen henkilöjärjestö Suomessa.

 

Killan toimintaan perinteisesti kuuluu kiltamöötti ja kokous, jotka järjestetään ekskursion ja illalliskokouksen merkeissä kaksi kertaa vuodessa aina jossakin ammatillisesti mielenkiintoisessa kohteessa.
Vuosikymmenien aikana killistit ovat päässeet tutustumaan hyvin kattavasti sekä pakkauksia valmistavaan että pakkaavaan teollisuuteen.

 

Kiltaa luotsaa jäsenistä valittu 12 henkilön kiltaneuvosto, jossa kokouksia vetävät perinteisin seremonioin kiltavanhin, seremoniamestari ja pännänpyörittäjä.
Kokousten henki on rento, mutta jämäkkä ja päätökset tehdään nopeasti turhia kyselemättä. Kiltakokouksen varsinainen tarkoitus on yritysvierailujen ohella yhteistyöverkostojen muodostaminen ja kollegoiden tapaaminen rennoissa merkeissä.
Killan jäsenien etuihin kuuluu myös Pakkaus-lehti. Lisäksi Kilta palkitsee vuosittain pakkausalalla ansioituneen henkilön Vuoden pakkari -arvonimellä.

Mitä Pakkauskilta tekee?

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • edistää pakkausalan kiinnostavuutta
  • käsittelee kokouksissaan ja tilaisuuksissaan pakkausalaa koskevia ja siihen liittyviä kysymyksiä

  • järjestää luento-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä yritysvierailuja

  • tekee yhteistyötä vastaavien yhdistysten kanssa ja muiden alan toimijoiden kanssa

  • pyrkii muillakin samantapaisilla tavoilla edistämään yhdistyksen tarkoitusta

Pakkauskilta on Suomen pakkausalan ammattilaisten muodostama järjestö, jonka tehtävänä on tukea jäseniensä verkostoitumista ja ammatillista kehittymistä. 

Pakkauskillan jäsenenä pääset automaattisesti Killan viestintäkanavien käyttäjäksi;

 

www-jäsensivut, Facebook, LinkedIn 

 

Saat Pakkausalan ammattilehden sekä Killan jäsenkirjeet

 

Voit osallistua Killan järjestämiin verkostoitumistilaisuuksiin

Jäsenyyden hinta vuodelle 2021 on 80 euroa.

Viimeisimmät blogipostaukset